Ga naar de inhoud

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens volgens de AVG?

Er geldt een bijzonder regime voor een aantal bijzondere gegevens die een grote inbreuk op privacy tot gevolg kunnen hebben. De AVG beschrijft bijzondere persoonsgegevens in artikel 9 het volgende:

gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Deze gegevens mag u alleen van iemand vastleggen als u zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen. U moet informeren welke bijzondere persoonsgegevens u wilt verwerken en waarom, en hiervoor toestemming vragen. Dit hoeft niet als iemand deze gegevens zelf duidelijk openbaar heeft gemaakt.