Ga naar de inhoud

Wat moet u doen bij een datalek?

Indien een organisatie te maken krijgt met een ernstig datalek dienen zij hier een melding van te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dit is de meldplicht datalekken. In sommige gevallen moeten ook de betrokkenen van het datalek op de hoogte worden gebracht.

 

Het melden van een datalek moet binnen 72 uur gebeuren, dit moet gedaan worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het melden van het datalek bij de AP kan gedaan worden via een online meldformulier. Wanneer u een datalek moet melden is afhankelijk van de impact van het data lek.

 

Jaarlijks worden er steeds meer datalekken gemeld. Voorkom dat u een datalek melding moet maken door uw medewerkers te trainen hoe zij met persoonsgegevens om moeten gaan. Mocht u wel te maken krijgen met een datalek dan is het fijn als uw medewerkers op de hoogte zijn van de wet rondom datalekken.