Ga naar de inhoud

Mogen wij persoonsgegevens uit openbare bronnen gebruiken om ons klantbestand te verrijken?

De AP zegt in het algemeen over hergebruik van persoonsgegevens:

Het feit dat persoonsgegevens op internet staan, betekent niet dat ze zomaar opnieuw gebruikt mogen worden in een andere context, voor een ander doeleinde. Het nieuwe doel moet verenigbaar zijn met het oude doel en de verantwoordelijke dient een zelfstandige rechtvaardigingsgrond te hebben voor de publicatie.

Die rechtvaardigingsgrond betekent in feite dat de organisatie een gerechtvaardigd belang moet hebben voor het scrapen. Dat kan marketing zijn. En vervolgens moet dit belang zwaarder wegen dan het privacybelang van  de consument. Dat zal erg afhangen van het ‘type’ data dat gescraped wordt. Een verrijking met data uit openbare bronnen zoals Funda kan vaak weer niet. Bovendien is het zo dat het feit dat iemand ervoor kiest zijn woning vrij toegankelijk via internet te koop aan te bieden, geen “instemming” voor hergebruik van die gegevens inhoudt. Indien u uw database verrijkt met persoonsgegevens uit openbare bron, is privacywetgeving van toepassing en dient u daarover te informeren. Dat informeren kunt u bewerkstelligen door in het privacy statement aan te geven dat de database eventueel wordt verrijkt met informatie uit een openbare bron (kvk, kadaster etc). Daarnaast is het van belang om na te gaan of de gebruiksvoorwaarden van de bron hergebruik toestaan.

Leontien Heck-Daum legt het ook uit in een video, bekijk deze op onze Mag dat pagina.