Ga naar de inhoud

Klanten na een online aankoop automatisch inschrijven voor de nieuwsbrief, mag dat?

Anti-spamwetgeving is er op gericht om spam en consumentenirritatie te verminderen door regels te stellen aan het ongevraagd versturen van wervende e-mails. Een nieuwsbrief met reclame voor een product, dienst, bepaald idee of goed doel kan spam zijn. Dit voorkomt u door niet ongevraagd, maar gevraagd te e-mailen. Voor het mogen versturen van commerciële, ideële of charitatieve e-mails is daarom voorafgaande toestemming (opt-in) nodig van de ontvanger.

DMCC krijgt regelmatig de vraag gesteld hoe het precies zit met het aanmelden van klanten op de nieuwsbrief bij of na het plaatsen van een online bestelling. Hiervoor bestaat toch een uitzondering?

Dit klopt! Klanten mag u ongevraagd mailen over eigen en gelijksoortige diensten of producten of ideeën. Dit wordt ook wel de soft opt-in genoemd. Let wel, er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen:

  • het e-mailadres van de klant moet van de klant zelf worden verkregen in het kader van de verkoop;
  • de klant moet ten tijde van het achterlaten van zijn e-mailadres begrijpen dat hij naast noodzakelijke mailings (denk aan de aankoopbevestiging) ook de nieuwsbrief gaat ontvangen;
  • de klant moet zich eenvoudig kunnen afmelden bij het aangaan van de klantrelatie en vervolgens in ieder verzonden bericht.

Bovengenoemde anti-spamregels gelden ook voor het versturen van wervende appjes en sms’jes én gelden op dezelfde voet voor b2b mailingen en nieuwsbrieven.